Ársskýrsla Landsvirkjunar 2017

Section
Segment

Metár í orkuvinnslu og rekstrarafkomu

Afkoma ársins 2017 var góð. Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði hefur aldrei verið meiri. Tekjur voru meiri en nokkru sinni fyrr og sett voru met í orkuvinnslu og -sölu á árinu. Selt magn var 14,3 teravattstundir og jókst um 5,1% milli ára. Fjárhagur fyrirtækisins hélt áfram að styrkjast og óðum styttist í að fyrirtækið geti farið að auka arðgreiðslur til eigenda sinna.

Nánar um ársreikninginn

Segment
Segment

Rekstrartekjur

USD 483m 15%

Ebitda

USD 346m 15%

Handbært fé frá rekstri

USD 278m 21%

Selt magn

TWst 14,3 5%

Frjálst sjóðstreymi

USD 258m 22%

Hagnaður fyrir óinnleysta fjármagnsliði

USD 153m 30%

Nettó skuldir

USD 2.043m 4%

Eiginfjárhlutfall

- 45,8% 0,3%
Section
Segment

Frá upphafi höfum við unnið endurnýjanlega orku. Tímamót urðu í rekstri þriggja aflstöðva á árinu.

Ljósafossstöð:
Endurnýjanleg orka í 80 ár

Kröflustöð:
Vagga jarðvarma á Íslandi í 40 ár

Fljótsdalsstöð:
Orkuvinnsla og sjálfbærni í 10 ár

Segment

Grænt bókhald

Umhverfismál eru í hjarta starfsemi okkar og höfum við gefið út bæði grænt bókhald og sérstakar umhverfisskýrslur frá árinu 2006. Þessar útgáfur eru nú hluti af ársskýrslunni. Í grænu bókhaldi er gerð grein fyrir tölulegum upplýsingum um umhverfisáhrif vegna starfsemi okkar.

Nánar um umhverfismál

Segment

Kolefnisspor
CO2 ígilda

TONN 23.048

Djúplosun á skiljuvatni frá Kröflustöð

TONN 5.590.000

Gróðursettar
plöntur

STK 152.442

Fjöldi hreinorkubíla
af bílaflota

19%8% í fyrra
Segment
Section

Ný aflstöð á Þeistareykjum

Jarðvarmastöðin á Þeistareykjum er nýjasta aflstöð Íslendinga, gangsett þann 17. nóvember 2017.

Við allan undirbúning og framkvæmdir hefur markmiðið verið að reisa hagkvæma og áreiðanlega stöð sem tekur mið af umhverfi sínu. Þegar svæði er virkjað er mikilvægt að vandað sé til allra verka, bæði til að lágmarka umhverfisáhrif vegna framkvæmdanna en líka til að tryggja það að framkvæmdin skili þjóðinni arði til lengri tíma. 

Nánar um framkvæmdina

Áhersla á jafnréttismál

Við höfum undanfarið ár tekið þátt í Jafnréttisvísinum á vegum Capacent til að stuðla að vitundarvakningu og móta skýr markmið í jafnréttismálum innan fyrirtækisins. Unnin hefur verið margvísleg greiningarvinna og aðgerðaáætlun er nú á teikniborðinu. 

Nánar um jafnréttismál

Vinnslumet slegið

Vinnsla raforku gekk vel á árinu 2017 og fór raforkuvinnslan í fyrsta sinn yfir 14 TWst. Slegin voru vinnslumet á árinu í Fljótsdalsstöð, Sigöldustöð, Búðarhálsstöð, Sultartangastöð og Steingrímsstöð.

Nánar um orkuvinnslu á árinu

Blöndustöð hlaut Blue Planet verðlaunin

Alþjóða vatnsaflssamtökin veita verðlaunin verkefnum sem skara fram úr í sjálfbærri nýtingu vatnsafls í heiminum. Sjálfbærniúttekt leiddi í ljós að rekstur Blöndustöðvar er framúrskarandi hvað varðar sjálfbæra nýtingu vatnsafls og að á mörgum sviðum þykja starfsvenjur í Blöndustöð þær bestu sem fyrirfinnast.

Nánar um Blue Planet verðlaun Blöndustöðvar

Section